Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Toenamendiagram bij grafiek

Vul in het invulvakje het functievoorschrift in. De applet zal dan je grafiek en het bijbehorende toenamendiagram tekenen. De tabel met functiewaarden en de toenamen zelf zijn ook zichtbaar.
De uitlijning van de tabel is niet mooi, maar alle informatie kan je zo wel terugvinden.