Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Räkna med heltal

1) Skriv med egna ord upp regler för hur man adderar och subtraherar med negativa tal.
2) Skriv med egna ord upp regler för hur man Multiplicerar med negativa tal.
Fördjupningsfråga: Om kan beskrivas som 2+2+2 och kan beskrivas som 3+3. Hur beskriver man då , och ? Finns det något allmänt sätt att göra dessa beskrivningar?