Modeller af ting fra virkeligheden

For at kunne fremstille modeller af ting fra virkeligheden er I nødt til at undersøge nogle ting om det fra virkeligheden, som I gerne vil fremstille en model af.

Spiral-modellen herunder, har Pernille Pind udviklet. Spiralen kan vise den proces, I skal igennem, når I vil udvikle jeres model. Først bliver I systematiske, foretager målinger osv. Så begynder I at fremstille jeres model. Derefter vurderer I modellen - sammen med klassen. På baggrund af evalueringen er I måske nødt til at justere noget på modellen, og måske er I nødt til at gentage det et par gange, for at få det bedste resultat.
Image

Forslag til arbejdsproces

1. Lav en fælles brainstorm om, hvad I gerne vil lave en model af. 2. Tag et billede af jeres ting. 3. Mål alt det I kan om jeres ting, eller undersøg, hvilke mål I kan finde. 4. Tegn modellen så præcist, som I kan. 5. Få feedback fra de andre grupper, om jeres model er til at forstå.
  • kan man se, hvad den forestiller?
  • er den præcis nok?
  • passer farverne nogenlunde med virkeligheden?
  • ...
  • ...
6. Juster på jeres model ud fra den feedback I får. Måske skal I have flere feedbackrunder, før jeres model bliver helt perfekt.