Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Invloed van een getal b op de grafiek: f(x)+b

Verplaats de schuifknop om de waarde voor k te wijzigen en onderzoek wat het effect is op de grafiek. Zorg dat je telkens maar 1 vakje tegelijk aangevinkt hebt. anders wordt het onoverzichtelijk.

Wat gebeurt er met de grafiek van een functie als we het functievoorschrift als je overgaat naar de functie ?