Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Hvad betyder a i forskrift i en lineær funktion? (grøn)

Find ud af, hvad a betyder for grafen for en lineær funktion. a kaldes for hældningskoefficienten. Lav opgaverne nederst. b holdes fast.
Du kan ændre på a ved at trække i skyder. 1) Indstil a, så forskriften er y = 2x +1 2) Indstil a, så forskriften er y = -3x+1 3) Gør denne sætning færdig: Grafen for en lineær funktion er aftagende, hvis... 4) Gør denne sætning færdig: Grafen for en lineær funktion er voksende, hvis... 5) Sæt a=1. Hvordan ser forskriften ud? 6) Sæt a =0. Hvordan ser forskriften ud? 7) Hvordan ser grafen ud, når a=0?