Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Triangeluaren azalera

Oinarria: b=3 unitate; oinarri horrekiko altuera: a=4 unitate.

Oinarria: b=3 unitate; oinarri horrekiko altuera: a=4 unitate.