Exponenciální funkce

Exponenciální funkce je taková funkce, kde se x vyskytuje v exponentu. Na následujícím apletu jsou ukázky grafů jednoduchých exponenciálních funkcí se základy 2, 3, 4 a 10. Lze zapnout zobrazení posuvníku a grafu funkce .
Proč nemůže být parametr záporný? Jaké vlastnosti mají funkce v závislosti na hodnotě parametru ? Jaký je vztah funkcí a ?

Funkce a na x-tou samostatně: