Řez anuloidu tečnou rovinou

Anuloid je rotační plocha, jež vznikne rotací kružnice kolem osy ležící v rovině kružnice. Osa rotace navíc nesmí protínat tvořící kružnici. Na vnější části anuloidu jsou eliptické body, uvnitř naopak hyperbolické body. Eliptické a hyperbolické body jsou odděleny kráterovými rovnoběžkovými kružnicemi parabolických bodů.