Hypotrochoïde

Je krijgt een hypotrochoïde wanneer de baan volgt van een punt, vastgehecht aan een cirkel met straal r die ronddraait binnen een cirkel met straal R en de afstand van dat punt tot het middelpunt van de ronddraaiende cirkel groter is dan de straal r van deze ronddraaiende cirkel. Hoe de kromme er uitziet wanneer R een geheel veelvoud is van r, kan je volgen in het applet.
In het tweede applet kan je volgende situaties uittesten:
  • Hoe ziet de kromme er uit wanneer R/r geen geheel getal is?
  • Hoe ziet de kromme er uit wanneer r groter is dan de helft van R?