Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

grafische voorstelling: breuken en decimale getallen

Anna zegt: "In mijn waterfles is nog l water." Hoe kan Anna deze hoeveelheid nog noteren?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
Controleer mijn antwoord (3)

In de waterfles van Alex is nog l water. In Uli's waterfles is nog l water. Alex en Uli vergelijken de inhoud van hun waterflessen. Welke fles bevat het meeste water?