Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Jednakokračan trapez

Trapez je četverokut koji ima bar jedan par paralelnih stranica. Paralelne stranice trapeza nazivaju se osnovice ili baze, a ostale dvije stranice nazivaju se kraci. Unutarnji kutovi uz krakove trapeza su suplementarni kutovi. Jednakokračan trapez je trapez čiji kraci imaju jednake duljine. Neke formule: