Kviz - nejednakosti, intervali

Kviz za provjeru znanja o intervalima i operacijama s njima. Pitanja mogu imati više točnih odgovora.

1.

Označi tvrdnje koje odgovaraju izjavi: je barem 4.

Uključite sve točne odgovore

2.

Označi tvrdnje koje odgovaraju izjavi: je najviše 8.

Uključite sve točne odgovore

3.

Označi intervale koji sadrže sve brojeve za koje vrijedi: je manji od 7 i veći od 2.

Uključite sve točne odgovore

4.

Označi skupove koji sadrže sve brojeve za koje vrijedi: je veći od 3 ili manji od -5.

Uključite sve točne odgovore

5.

Označi skupove koji sadrže sve brojeve za koje vrijedi: je manji ili jednak 2 i manji od 7.

Uključite sve točne odgovore

6.

Označi skupove koji sadrže sve brojeve za koje vrijedi: je manji ili jednak 2 ili manji od 7.

Uključite sve točne odgovore

7.

Označi skupove koji sadrže sve brojeve za koje vrijedi: je manji od 2 ili veći od 7.

Uključite sve točne odgovore

8.

Koji od skupova su jednaki skupu ?

Uključite sve točne odgovore

9.

Koji od skupova su jednaki skupu ?

Uključite sve točne odgovore

10.

Označi sve skupove koji su jednaki praznom skupu ().

Uključite sve točne odgovore

12.

Koji od skupova su jednaki skupu ?

Uključite sve točne odgovore

13.

Napiši jedan interval za koji vrijedi

14.

Napiši jedan interval za koji vrijedi

15.

Koliko cijelih brojeva sadrži interval ? Koji su to brojevi?

16.

Koliko cijelih brojeva sadrži interval ? Koji su to brojevi?