repeterende decimale getallen

Onderwerp:
Getallen
7/3 noteer je als 2,33... Omgekeerd kan je in GeoGebra ook het repeterende decimaal getal 2,33.. invoeren:
  • Typ eerst alles wat voor de periode staat: hier 2 en het decimale punt: 2.
  • Voer de periode in met een bovenliggend streepje als o 3.
invoer: De invoer in het algebravenster toont nu de periode in overline. uitvoer: Mooi is dat je rechts via de blauwe knop achter de uitvoer kunt schakelen tussen breuknotatie of decimale notatie. Je kunt nu naadloos verder rekenen met dergelijke invoer. Het aantal getoonde decimalen in de decimale notatie komt overeen met het aantal decimalen dat je bepaalde als afronding. tekst: Je kunt beide notaties tonen in een tekstbestand met het commando LaTex(getal, true/false): - LateX(getal, true) toont de uitvoer zoals in het algebravenster en wisselt mee met de blauwe knop. - LaTeX(getal, false) toont steeds de invoer met de periode in overline. Maak je tenslotte een invulvak voor het getal, dan wordt de invoer getoond met de notatie in overline. Onderstaande afbeelding illustreert invoer, uitvoer en de notatie in tekst en invulvak.
Image

Experimenteer in het applet met de notatie van decimale getallen