FUNTZIO BATEN AZTERKETA

FUNTZIOAREN AZTERKETA

1. Definizio-eremua: (x-ren balioak non daden definiturik) D = x - {0} 2. Ibilbidea: (y-ren balioak non daden definiturik) I = y (-∞, -2] [2, +∞) 3. Jarraitasuna: Funtzio hau ez da jarraia, x=0 ez dagoelako definituta. 4. Simetria: Bakoitia, izan ere f(x) = -f(-x) da; hau da, jatorrizko puntuarekiko simetrikoa delako. 5. Asintotak: 5.1. Asintota bertikala: doanean, lim f(x) = +∞-ra doa, eta doanean, lim f(x) = -∞-ra doa. 5.2. Asintota zeiharra: goiko maila behekoarena baino maila bat altuagoa denez, funtzio honen asintota zeiharra y=-x da. -ra doanean lim f(x) = -tik doa, eta -ra doanean lim f(x) = -tik doa. 6. Funtzioaren deribatua: f'(x) = 7. Monotonia: 7.1. Gorakorra (f'(x)>0 denean): x (-1, 0) (0, 1) 7.2. Beherakorra (f'(x)<0 denean): x (-∞, -1) (1, +∞) 8. Puntu singularrak: Funtzio ukitzailearen malda zero denean agertzen diren puntuak dira maximo eta minimoak, 8.1. Maximoa (f'(a)<0): (1, -2) 8.2. Minimoa (f'(a)>0): (-1, 2)
Zein puntutan da suben ukitzailearen malda 3? f'(x)=3 gin behar dugu, eta handik aterrado fugu puntua: P() eta P()