Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

PİSAGOR BAĞINTISI

ABC üçgeni açılarına göre nasıl bir üçgen? ABC üçgeninde en uzun kenar hangi kenardır? Bir karenin alanını hesaplamak için bir kenarının karesi alındığına göre; pembe, yeşil ve mavi karelerin alanlarının formüllerini çıkarınız. ABC üçgeninin köşelerinden hareket ettirerek kenar uzunlukları ve karelerin alanlarının değişimlerini inceleyiniz.
Sonuçlarınızı "Karelerin alan formülleri" butonu ile kontrol ediniz. İnceleme sonuçlarınıza göre karelerin alanları arasında bağlantı kurmaya çalışınız. Kurduğunuz bağlantıyı "SONUÇ" butonu ile kontrol ediniz.