Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Ligger punktet på linjen?

Forfatter
cals_1

Ligger punktet på linjen?

Du skrive koordinatsæt til de 4 punkter, så de ligger på linjen y = 0,5x + 1. Det gør de hvis man får det samme på begge sider hvis man indsætter x og y-koordinatet for punktet i linjens ligning. Der står ok hvis du har indtastet de rigtige koordinater