Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Fermatov princip pri lomu

S premikanjem vrednosti in (hitrost v 1. delu in hitrost v 2. delu) ter nato točke O lahko najdemo najkrajši čas potovanja med točkama A in B z dvema različnima hitrostima.