Osová souměrnost

Autor:
Pink Cree

Osová souměrnost je zadána osou o=OP.

Modrými body A, B můžete měnit polohu vzoru. Zelenými body O, P změníte polohu osy souměrnosti.

Creepeři jsou na sebe osově souměrní.

Jak sestrojím obraz bodu A?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Co je obrazem přímky b v osové souměrnosti?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Kdy je přímka b rovnoběžná se svým obrazem?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Co je to samodružný bod?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)