Racionalni brojevi

Brojevni pravac:

Image

Primjer 1.

Domaći rad

1. Razlomke i napiši u obliku mješovitog broja i u obliku decimalnog broja. 2. Decimalne brojeva 6.11 i -0.2 napiši u obliku razlomka. 3. Uz pomoć poveznice istraži pojam POSTOTAK i PROMIL: https://hr.izzi.digital/DOS/204/262.html. Za sljedeći sat pripremi odgovore na pitanja: a) Što je postotak? b) Kako se čita 56%? c) Kako se u obliku razlomka prikaže 13%? d) Kojem postotku odgovara ? e) Što je promil? f) Koja je oznaka za promil?