Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Parametri linearne jednadžbe

Sad vi budite učenik...

Izmijenite vrijednosti klizača u apletu ispod te istražite na koji način parametri linearne jednadžbe utječu na njen grafički prikaz.

Upute

1.Toolbar ImageKreirajte klizač m i b koristeći koristeći zadane postavke.
2.Toolbar ImageUnesite a: y = m x + b  u Polje unosa.
3.Toolbar ImageKreirajte sjecište A između pravac a i y-osi. Savjet: Možete koristi naredbu Sjecište(a, yOs) .
4.Toolbar ImageKreirajte točku B u ishodištu koordinatnog sustava.
5.Toolbar ImageKreirajte dužinu između točaka A i B. Savjet: Možete povećati debljinu linije dužine AB zbog bolje vidljivosti na yOsi.
6.Toolbar ImageKreirajte nagib (trogut) pravca klikom na isti.
7.Toolbar ImageSkrijete točke A i B. Savjet: Unutar Algebarskog prikaza kružići ispred objekata služe za pokaz odnosno za sakriti isti. To možete koristi umjesto ovog alata.
8. Koristite Traku stilova kako bi podesili izgled vaše konstrukcije.

Pokušajte sami...

Zadatak

Zapišite upute za svoje učenike, koje im omogućavaju proučavanje utjecaja parametara linearne jednadžbe na pravac koristeći klizače.