oef: Noteer decimaal

Onderwerp:
Getallen
Ontdek in het applet het verband tussen de standaardnotatie en de wetenschappelijke notatie.

Zet het op een rijtje

Benantwoord volgende open vragen op jezelf of met anderen om de begrippen beter te begrijpen.

Wat is de plaatswaarde van het cijfer 1 in het getal ?

Bij een getal in wetenschappelijke notatie is de exponent van 10 negatief. Wat weet je dan van dat getal?

Getallen in wetenschappelijke schrijfwijze noteer je als . Waaraan moet de coëfficiënt voldoen?