Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Kap. 2. 5. Formel: Beregn arealet

Nu kender vi formlen

A = Areal PI = 3.14 r = Radius Som man kan se, er der et lille 2 tal løftet henover bogstavet ( r ) det betyder at tallet skal ganges med sig selv ( r ) * ( r ) så hvis man har en cirkel med en radius på 5 og man skal sætte det ind i formelen vil det se sådan ud r = 5 * 5 = 25 A = 3.14 * 25 = 78.5 cirklens areal bliver altså 78.5 cm2