Simetrala kuta

Pravac je simetrala kuta AVB. Veličinu i položaj kuta možete mijenjati pomicanjem točaka A, B i V. Uočite definiciju: Simetrala kuta je pravac koji prolazi vrhom kuta i dijeli ga na dva sukladna dijela.
Pomičite točku T na simetrali kuta. Što uočavate? Ovo se svojstvo naziva Poučak o simetrali kuta. Dokaz tog poučka možete pogledati pomicanjem klizača.

Pokušajte iskazati Poučak o simetrali kuta svojim riječima!