Největší pravidelný osmistěn vepsaný krychli

ÚKOL: Umístěte do krychle pravidelný osmistěn maximálních rozměrů.
Nápověda: Sestrojte postupně body I, J a K, každý vždy vyznačující čtvrtinu příslušné hrany, viz obrázek, a potom do vstupního řádku zadejte příkaz Osmisten(I, J, K).