Obtención dos ángulos do primeiro xiro dada una razón trigonométrica.

Persoa autora:
María
Tema(s):
Ángulo
Manipula a construción e observa os ángulos correspondentes,do primeiro xiro, a unha razón trigonométrica. Determina os ángulos que cumpran as seguintes condicións:   a) Sen α = 0’57 ; α> 90      b) Cos α = 0,39 ; senα<0       c) Tanα=1’32 , 180<α<270       d) Cos α=-0’81 , tanα<0       e) Cosα=0 ; senα>0        f) Tanα=-1, cosα<0