Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Paproć Barnsleya

Suwaki: zmieniaj wartości suwaków i obserwuj efekty w postaci nowych wariacji paproci Barnsleya. Pola wprowadzania: wprowadzaj liczby bezpośrednio do pól edycyjnych jeśli chcesz ustawić konkretną wartość parametru. Odtwórz1/2/3/4 - ustawianie wartości parametrów według zestwów 1, 2, 3, 4. (Na Start gotowe są 4 zestawy parametrów - można je odtworzyć po naciśnięciu przycisków Odtwórz.) Wczytaj1/2/3/4 - tworzenie zestawów 1, 2, 3, 4 według ustawionych wartości parametrów. (Po użyciu przycisku Wczytaj, nowy zestaw parametrów zastąpi zestaw startowy. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku Odtwórz, przywołasz "z pamięci" zapisany zestaw parametrów.) Paproć Barnsleya - wprowadzenie wartości dla klasycznej paproci Barnsleya. Przybliż - przybliżanie widoku Oddal - oddalanie widoku Ctrl+lewy przycisk myszy - przesuwanie widoku