Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

stelling van Rolle 1

Gegeven:
  • f is continu in [a, b]
  • f is afleidbaar in ]a, b[
  • f(a) = f(b)
  • c is een vrij versleepbaar punt binnen ]a, b[
Probeer c zo te verslepen dat de raaklijn aan f in (c, f(c)) horizontaal loopt. Experimenteer door a te verslepen en/of het functievoorschrift te veranderen.
stelling van Rolle :  Als een functie continu is in [a, b], afleidbaar in ]a, b[ en f(a) = f(b)   dan is er steeds minstens een punt c waarvoor f '(c) = 0.    grafisch: de raaklijn aan f voor x = c loopt horizontaal