Постъпково построяване на графиките на синус и косинус

1. Развийте окръжността и нанесете радианните мерки. 2. Постройте метричните линии. 3. Означете точките със стойностите на функцията. 4. Постройте графиките на функциите синус и косинус. (Натиснете бутончето и развийте окръжността, после последователно включвайте чекбоксовете...)