Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

fvs_160 bepaal afstand AB

Deze animatie is onderdeel van de website www.fransvanschooten.nl. Op bladzijde 160 staat de bijbehorende opdracht, samen met de originele tekst en een toelichting. Opdracht is om de afstand van A naar B te bepalen als je niet van A naar B kunt gaan.