Az axonométria alaptétele

Témák:
Nyújtás
Az axonométria alaptétele a merőleges nyújtások egy fontos tulajdonságát mondja ki. Tétel (merőleges nyújtások). Bármely ABCΔ és A_0B_0C_0Δ háromszögekhez létezik ψ merőleges nyújtás, melynek tengelye átmegy C-n és amely ABCΔ-t A_0B_0C_0Δ-hez hasonló háromszögbe viszi.
Az A,B,C,C'' pontok mozgatásával értsük meg a szerkesztést. Feladat: Gondoljuk át, hogy hány ψ merőleges nyújtás létezik a tételben szereplő tulajdonságokkal.