parametryzacja biegunowa

Materiał wyjaśnia pojęcie parametryzacji, na przykładzie parametryzacji biegunowej. Dla danej pary parametrów , wartość to punkt na kole jednostkowym, odległym od środka okręgu o r i takim, że półprosta o początku w punkcie (0,0) i przechodząca przez ten punkt tworzy z dodatnią półosią OX kąt .