Cirkelns omkrets

Författare/skapare:
Gunnar Mämecke, linneapedagog
Område(n):
Omkrets
Dra i punkten på cirkelbågen för att förstora och förminska den. Notera hur omkrets och diameter förändras. Undersök förhållandet mellan omkrets och diameter.
Dra i punkten på cirkelbågen för att förstora och förminska den. Notera hur omkrets och diameter förändras. Undersök förhållandet mellan omkrets och diameter.