Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Ploščina trikotnika v odvisnosti polmera včrtane krožnice

Od kod trditev, da je ploščina trikotnika zmnožek polovičnega obsega s polmerom včrtane krožnice? To lahko pokažemo na več načinov, a ta je meni zelo všeč! :)
Preden se lotiš drsnika, pomisli, kako bi to pokazal v enakostraničnem trikotniku. Ti je uspelo? Sedaj potegni za oglišče C in tvori enakokraki trikotnik. Je lahko tvoje prejšnje razmišljanje tudi tu uporabno?