Тест: Обим правоугаоника (провери своје знање)

Обим правоугаоника

Обим правоугаоника јесте збир дужина свих његових страна.

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

Обим правоугаоника

Обим правоугаоника израчунавамо формулом:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

Израчунај обим правоугаоника ако су му странице а=20cm и b= 45cm.