Posts

Estructura del contingut del Grup

L'element fonamental del grup és el post o entrada, que apareix en un llistat cronològic. Es poden mantenir ocults fins el moment en què convingui publicar-los.

Tipus d'elements

Tipus d'elements
undefined

Incorporació de tasques

Probablement l'aspecte més interessant. Permet crear tasques de resposta oberta, resposta tancada o fins i tot de construcció amb GeoGebra. Es fa automàticament un seguiment de l'activitat de tots els participants.