Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

TRIGONOMETRIJSKE JEDNADŽBE, NEJEDNADŽBE I GRAFOVI

Ova knjiga sadrži tri dijela: trigonometrijske jednadžbe, trigonometrijske nejednadžbe i grafovi trigonometrijskih funkcija sinus i kosinus. Zadaci su koncipirani od jednostavnijih prema složenijim. Rješavaju se pomoću olovke s alatne trake u prazan prostor. Ovi apleti su pogodni za GeoGebra razred gdje nastavnik u realnom vremenu daje povratnu informaciju učeniku. Zadaci su u interaktivnim materijalima generirani slučajnim izborom koeficijenata.
TRIGONOMETRIJSKE JEDNADŽBE, NEJEDNADŽBE I GRAFOVI