Věta o střední příčce

Definice střední příčky:

Věta o střední příčce:

Důkaz 1: Učebnice: Macháček, Kraemer, Pírek - Geometrie pro 8. ročník (1980)

Důkaz 2: Přes shodnost trojúhelníků dle věty SUS

Důkaz 3: Přes shodnost trojúhelníků dle věty USU

Důkaz 3: Přes shodnost trojúhelníků dle věty USU

Důkaz 4: Přes podobné trojúhelníky dle věty SUS

Důkaz 5: Ala Kiselev tvrzení 94 (Věta o dělení úsečky na několik stejných dílů)