Kolmnurga ümberringjoon

Muuda kolmnurka tippudest A, B, C lohistades. Jälgi, kus asub erinevate kolmnurkade ümberringjoone keskpunkt. Mõtle, millest sõltub ümberringjoone keskpunkti asukoht. Vasta joonise all olevatele küsimustele.

Kolmnurga ümberringjoone keskpunkt on kolmnurga sees, kui kolmnurk on

Check all that apply

Kolmnurga ümberringjoone keskpunkt on kolmnurgast väljaspool, kui kolmnurk on

Check all that apply

Kui kolmnurga ümberringjoone keskpunkt asub kolmnurga ühel küljel, siis kolmnurk on