Kolmnurga ümberringjoon

Muuda kolmnurka tippudest A, B, C lohistades. Jälgi, kus asub erinevate kolmnurkade ümberringjoone keskpunkt. Mõtle, millest sõltub ümberringjoone keskpunkti asukoht. Vasta joonise all olevatele küsimustele.

Kolmnurga ümberringjoone keskpunkt on kolmnurga sees, kui kolmnurk on

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)

Kolmnurga ümberringjoone keskpunkt on kolmnurgast väljaspool, kui kolmnurk on

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)

Kui kolmnurga ümberringjoone keskpunkt asub kolmnurga ühel küljel, siis kolmnurk on