B1. La ferramenta "Polígon"

Dibuixeu un triangle anomenat "T" Amb GeoGebra podeu dibuixar polígons clicant la posició dels vèrtexs, però per a informar a GeoGebra que heu acabat el polígon, heu de clicar el primer punt. 1r. Activeu la ferramenta "Polígon" Toolbar Image. 2n. Cliqueu tres llocs no alineats de la finestra gràfica i després cliqueu el primer punt. Apareixeran els punts "A", "B", "C", els segments "a", "b", "c" i el polígon. 3r. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i clicant amb el botó dret del ratolí dins del triangle obriu el menú contextual i anomeneu-lo "T". Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.