Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Krug i kružnica

1.

Oznaka za krug sa središtem u točki A i radijusom 3.2 cm jest:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C

2.

Izračunaj opseg i površinu kruga čiji je promjer duljine 4.2 dm.

3.

Iskoristi zadane alate pa nacrtaj kružnicu i a) jednu njezinu tetivu b) jedan njezin polumjer c) jednu njezinu sekantu d) tangentu na kružnicu s diralištem u točki B

a) jednu njezinu tetivu

b) jedan njezin polumjer

c) jednu njezinu sekantu

d) tangentu na kružnicu s diralištem u točki B

4.

Izračunaj veličinu obodnog kuta kružnice ako je veličina njemu pripadnog središnjeg kuta jednaka 145°

5.

Upotrijebi zadane alate i konstruiraj kružnicu koja prolazi zadanim točkama A, B i C. Nakon što napraviš konstrukciju pomicanjem bilo koje od zadanih točaka provjeri ispravnost svoje konstrukcije.

Izračunaj duljinu kružnog luka i površinu kružnog isječka koji je u kružnici radijusa 4 cm pridružen središnjem kutu od 36°.

6. (dodatni zadatak)

Iskoristi zadane alate pa konstruiraj tangente na kružnicu iz zadane točke T.