מנגנון אימון בעיבוד ממוחשב של תוצאות ניסוי

שלב ראשון - יצירת חשבון

https://www.geogebra.org/?lang=en לאחר ההתנסות כל החומרים יישארו נגישים בחשבון

יחס ישר, עם משוואה

יחס הפוך

שלב רביעי - יחס ריבועי