Тест: Обим квадрата (провери своје знање)

Обим квадрата

Обим квадрата једнак је производу дужина свих својих страна.

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

Обим квадрата

Обим квадрата можеш израчунати помоћу формуле:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

Обим квадрата

Страница квадрата је 4 cm. Израчунај његов обим.

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

дужина странице квадрата

Израчунај страницу квадрат ако је његов обим 36 центиметара.

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)