Illustration af addition af funktioner og differentialkvotienter

Topic:
Addition

At lægge grafer sammen:

Lægges to funktioner sammen betyder det at y-værdierne for funktionerne lægges sammen for derfor at give anledning til en ny funktion. Træk i punktet og se hvordan den røde og den blå graf giver anledning til en grøn graf. Notationsmæssigt skrives , hvor angiver den blå funktion, den røde og den grønne

At lægge differentialkvotienter sammen:

Det viser sig at addition af differentialkvotienter opfylder en pæn egenskab. Check "vis addition af differentialkvotienter" af. Træk i punktet og se hvad hvordan differentialkvotienterne (tangenthældning) for den røde og blå graf giver anledning til differentialkvotienten på den grønne graf. Notationsmæssigt skrives , altså differentialkvotienten af den grønne ser summen af differentialkvotienterne.