Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

snelheid en afgelegde weg

Versleep het gele en het groene punt en onderzoek het verband tussen snelheid en afgelegde weg. Je kunt de ijk van de verticale as veranderen door de Shift-knop in te drukken en de as te verslepen.