Koordinate nekih posebnih točaka

Klikom na kontrolni okvir odaberite jedan od ponuđenih pravaca. Pomičite točku na tome pravcu. Što zaključujete o koordinatama te točke?

1. Kojeg su oblika koordinate točaka na osi apscisa?

Uključite sve točne odgovore

2. Kojeg su oblika koordinate točaka na osi ordinata?

Uključite sve točne odgovore

Na osnovi prethodnih dvaju odgovora pokušajte pretpostaviti kako bi glasila jednadžba osi apscisa, a kako jednadžba osi ordinata? Odgovor možete provjeriti klikom na Provjeri odgovor pri dnu stranice.

3. Kojeg su oblika koordinate točaka na simetrali 1. i 3. kvadranta?

Uključite sve točne odgovore

4. Kojeg su oblika koordinate točaka na simetrali 2. i 4. kvadranta?

Uključite sve točne odgovore

Na osnovi prethodnih dvaju odgovora pokušajte pretpostaviti kako bi glasila jednadžba simetrale 1. i 3. kvadranta, a kako jednadžba simetrale 2. i 4. kvadranta?