Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Debuxa unha circunferencia de 5 cm de raio e un triángulo cuxos lados sexan: un secante á circunferencia, outro tanxente e outro exterior

Debuxa unha circunferencia de 5 cm de raio e un triángulo cuxos lados sexan: un secante á circunferencia, outro tanxente e outro exterior