Vektori u koordinatnom sustavu - ponavljanje

ISHOD

Učenik: MAT SŠ C.3.6. MAT SŠ D.3.1. Primjenjuje računanje s vektorima
  • prepoznaje, opisuje i koristi elemente vektora,
  • računa s vektorima (zbraja, oduzima i množi skalarom) i prikazuje ih u ravnini i u koordinatnome sustavu, određuje duljinu vektora, računa skalarni umnožak vektora i primjenjuje ga za uvjet okomitosti vektora.

  Vježba za GGB razred.

  Promotrite zadane vektore, uočite o kojim se vektorima radi i u kakvome su položaju pa odgovorite na pitanja u nastavku.

  1. U istom koordinatnom sustavu nacrtajte radijvektor vektora b.

  2. Odaberite točan odgovor.

  Uključite sve točne odgovore

  3. Izračunajte, provjerite uz pomoć interakcije i zapišite svoj rezultat.

  4.

  Slika točke translatirane za vektor je točka

  5.

  Koliko je ?

  6.

  Kut (manji) između vektora i je

  Uključite sve točne odgovore

  7.

  Koje od sljedećih tvrdnji su točne?

  Uključite sve točne odgovore