Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Stelling Van De Lange

Zet de schuifbalkjes eens op nul en daarna op andere waarden; klik rechts op een schuif en zet "animatie aan"
klik weer rechts op die actieve schuifbalk en kies een andere... Zie je wat de onderste schuifbalk met d doet?