Trigonometrijske funkcije

Definicija trigonometrijskih funkcija

Neka je po volji odabran realan broj, njemu odgovarajuća točka na brojevnoj kružnici. Tada je . Dakle, vrijednost funkcije kosinus je apscisa, a vrijednost funkcije sinus je ordinata točke . Točka je presjek pravca (gdje je ishodište koordinatnog sustava) i tangente na brojevnu kružnicu povučene u točki . Ordinata točke je vrijednost funkcije tangens. (za ). Točka je presjek pravca (gdje je ishodište koordinatnog sustava) i tangente na brojevnu kružnicu povučene u točki . Apscisa točke je vrijednost funkcije kotangens. (za ).

Graf funkcije sinus - sinusoida

Graf funkcije kosinus - kosinusoida

Graf funkcije tangens - tangensoida

Graf funkcije kotangens - kotangensoida