Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

rechthoek en ster

Je vindt dit motief in de Mexuar We starten met een 4x4 rooster en tekenen cirkelbogen met straal √2/4 met middelpunten op de zijden en het middelpunt van het vierkant. We bekomen een centrale rechthoek die vervormd wordt door driehoeken in het midden van de zijden.
De vlakvulling wordt opgebouwd door verschuiving volgens de zijden van het vierkant.